Snoeiwerk Alphen

Snoeiwerk Alphen

Al enkele maanden wordt er snoeiwerk verricht in het gebied van de ABG Gemeenten. Het volgende project wordt nu in Alphen gestart.

Enkele weken geleden is al begonnen met het snoeiwerk in Galder en de verwachting is dat dit werk eind deze week is afgerond (zie bericht 14 december j.l.). Op onderstaand overzicht zijn de bomen aangegeven die gesnoeid gaan worden in Alphen. De verwachting is dat de werkzaamheden aanhouden tot midden februari.

Gedurende de werkzaamheden wordt geprobeerd eventuele hinder tot een minimum te beperken.

Zoals gebruikelijk krijgt het snoeiafval een duurzame bestemming. De ABG Gemeenten hebben een samenwerking met CDEB (Coƶperatie Duurzame Energie de Baronie) waarbij de doelstelling is dat lokaal gegenereerd groenafval zoveel mogelijk duurzaam hergebruikt wordt.