Onderhoud houtsingels rondom sportvelden

Onderhoud houtsingels rondom sportvelden

We willen bosonderhoud uitvoeren in de houtsingels rondom de sportvelden. Op de tekening is een globale weergave te zien van de te dunnen stroken. Alle stroken worden gedund, behalve vak 1,2, 4 en 7. Vak 62, 63 en 64 op de tekening zijn al gedund afgelopen winter. Tijdens een bijeenkomst vertelden Tom van Duuren (Van Duuren Bosbeheer) en Ralf Van Humbeeck (Boomrooierij Weijtmans) over het onderhoud van deze singels aan de sport- en landschapsverenigingen, alsmede aan direct aanwonenden.

Waarom deze werkzaamheden?

Niet alle bomen kunnen mooi groot worden. Door bomen te kappen, kunnen we ervoor zorgen dat de bomen die blijven staan zich beter ontwikkelen tot mooie dikke bomen. Door bomen te kappen komt er meer licht op de grond. Hierdoor kunnen struiken zich beter ontwikkelen. Als we niets doen, gaan de struiken uiteindelijk dood. Ook moeten sommige bomen gekapt worden, omdat ze gevaarlijk zijn voor gebruikers van de gebieden.

Wat doen we met het snoeiafval?

Op een aantal locaties wordt het dunste snoeiafval op gestapeld in zogenaamde takkenrillen door de landschapsvereniging. De rest van het vrijkomende snoeihout wordt versnipperd en gebruikt als biomassa in een energiecentrale (groene stroom).

Wat is de planning?

Om de bomen te mogen kappen, is een omgevingsvergunning verleend. De werkzaamheden starten op maandag 19 maart en nemen ongeveer 2 weken in beslag.

Kaart boomonderhoud rondom sportvelden (PDF)