Onderhoud Sportpark: aangepaste aanpak voorkomt schade aan flora en fauna

Onderhoud Sportpark: aangepaste aanpak voorkomt schade aan flora en fauna

Voorzichtigheid is de moeder van de porseleinkast. Hetzelfde geldt voor het vroeg in het voorjaar uitvoeren van boomonderhoud. In de Gemeente Rijen zijn we deze week begonnen met het dunnen van de bossen rond de sportvelden. Vooraf aan de start van het werk is er in het gebied een inspectie gedaan in het kader van de nieuwe natuurwet voor flora en fauna. (Lees hier meer over deze wet). Middels dit onderzoek is de nestactiviteit in het gebied vastgelegd en is de werkwijze hierop aangepast.

Werk ernaast, en niet erin.

Dit houdt o.a. in dat we allereerst een pakweg 150 stalen rijplaten over de sportvelden hebben gelegd. Uiteraard doen we dit om de sportvelden tegen rijschade te beschermen. Maar op deze manier wordt ook voorkomen dat er in de groenpercelen gereden moet worden. Door de grond zoveel mogelijk met rust te laten kunnen dieren verder bouwen aan hun nestjes en worden holen en pijpen zoveel mogelijk ontzien. Op deze manier werken bedrijf en natuur samen.