Uitvoering beplantingsplan ‘Parkdeel Centrumplan Gilze’

Uitvoering beplantingsplan ‘Parkdeel Centrumplan Gilze’

In overleg met omwonenden en Natuur- en Landschapsvereniging Gilze en Rijen (NLGR) heeft de gemeente een beplantingsplan voor het ‘Parkdeel Centrumplan Gilze’ opgesteld. Het beplantingsplan versterkt de kwaliteit van de groene zone rondom het Parkdeel en geeft bomen de ruimte om te groeien. Om dit voor elkaar te krijgen, laat de gemeente bomen kappen.

Wanneer worden de werkzaamheden uitgevoerd?

Vanaf maandag 17 september kapt Boomrooierij Weijtmans de bomen in fase 1 (zie afbeelding hieronder). Ze zijn ongeveer een week bezig. Na deze werkzaamheden start een andere aannemer in het najaar met het aanplanten van beplanting onder en tussen de bomen. Zowel de bomen in fase 1 en fase 2 laten we in september snoeien.

Pas als de bouwplannen in fase 2 bekend zijn, worden ook daar bomen en struiken gekapt, waarna vervolgens nieuwe beplanting tussen de bomen aangelegd zal worden.

Bomen en afval voor hergebruik

De gemeente hergebruikt de bomen en het snoeiafval op een verantwoorde en duurzame manier.

Tak- en stamhout dat vrijkomt bij het boomonderhoud, voert Boomrooierij Weijtmans af naar een centrale opslaglocatie. Vanuit die locatie verwerkt Coöperatie Duurzame Energieketen de Baronie (CDEB) dit houtige materiaal tot biomassa. Deze grondstof wordt vervolgens weer gebruikt voor energieopwekking.

Meer informatie?

Op deze website kunt u alle informatie vinden over het boomonderhoud in onze gemeente. Heeft u toch nog een vraag?
Neem dan contact op met projectleider Peter Rutgers. Hij is bereikbaar via PeterRutgers@abg.nl.