Werkzaamheden buitengebied Gilze en Rijen

Werkzaamheden buitengebied Gilze en Rijen

Op maandag 3 september j.l. zijn wij gestart met het snoeien van bomen in het buitengebied van Gilze Rijen. Op bijgevoegde tekeningen zijn de te snoeien bomen weergegeven. Wij proberen de overlast zoveel mogelijk te beperken, echter enige overlast is onontkoombaar. De werkzaamheden zullen ongeveer 6 weken in beslag nemen.

Gilze en Rijen 2018 tek. 1

Gilze en Rijen 2018 tek. 2

Gilze en Rijen 2018 tek. 4

Gilze en Rijen 2018 tek. 3