Gilze en Rijen

Boomonderhoud in Gilze en Rijen

 • Op een aantal locaties in gemeenten Gilze en Rijen en Alphen-Chaam worden deze dagen enkele bomen gerooid en worden boomstronken gefreesd (het zgn stobbenfrezen). Deze werkzaamheden zijn onderdeel van regulier onderhoud....

 • Binnen de woongebieden van ABG Gemeenten zal dit voorjaar wederom de bladluis bestreden worden. De Bladluis is vooral te vinden in de lindenboom, eik en esdoorn. De luis veroorzaakt veel overlast voor de omgeving. De roetdauw-schimmel is veroorzaker van irritatie. Deze zogenaamde plak die door......

 • Met de zomermaanden in aantocht is het voor de ABG-gemeenten van groot belang opnieuw de overlast veroorzakende eikenprocessierups te bestrijden. Voor het hele gebied is een uitgebreid behandelplan gemaakt, waarbij een biologisch bestrijdingsmiddel ingezet gaat worden. De meest recente zomers had een groot deel van......

 • Vanaf komende maandag gaan een aantal niet-vitale bomen preventief gerooid worden. Komende week zal in de gezamenlijke gemeentes rooiwerk uitgevoerd gaan worden. De werkzaamheden betreft het verwijderen van niet-vitale bomen. Bij eerdere inspecties is voor deze bomen gebleken dat het beter en veiliger is deze......

 • Vanaf 2 november a.s. worden er snoeiwerkzaamheden uitgevoerd in de gemeente Gilze. Op onderstaande kaart is aangegeven op welk locaties gewerkt gaat worden. Er gaan in totaal 1.091 bomen onderhanden genomen worden. De verwachting is dat de werkzaamheden ongeveer 20 á 25 dagen in beslag......

 • Ook voorjaar 2020 zal binnen de ABG Gemeenten bladluis bestreden worden....

 • ABG-Gemeentes gaan opnieuw de overlast veroorzakende eikenprocessierups bestrijden...

 • De Bosstrook Hippelpad zal een dunning en snoeiwerk uitgevoerd gaan worden...

 • Vanaf begin maart gaan bomen verwijderd en gesnoeid worden aan de Veenstraat te Molenschot. In opdracht van de gemeente Gilze en Rijen gaan wij 79 bomen verwijderen. Deze bomen zijn te herkennen aan een oranje stip op de stam. Alle te behouden bomen worden gesnoeid......

 • Komende periode zal in de Gemeente Gilze Rijen snoeiwerk aan de bomen verricht gaan worden. Op de onderstaande overzichtskaartjes is te zien welke bomen onderdeel van deze snoeironde zijn; de rood aangestipte bomen worden bekeken en waar nodig gesnoeid. De werkzaamheden beginnen vanaf 21 oktober......

 • In aanloop naar de zomerperiode loopt de temperatuur op en kleurt de natuur weer groen. Dit is ook het geval met de binnen de ABG gemeentegrenzen aanwezige eikenbomen. Vervelend is wel dat hierbij ook overlast van de eikenprocessierups kan ontstaan. Voor ons een aanleiding om......

 • Zoals elk voorjaar zal ook dit jaar binnen de woongebieden van ABG Gemeenten de bladluis bestreden worden.  Bladluis is vooral te vinden in eiken, linden en esdoorns en veroorzaken overlast voor de omgeving. De roetdauw-schimmel is veroorzaker van irritatie. De zgn. plak die door de......

 • In de komende periode zal in de ABG-Gemeentes opnieuw de eikenprocessierups bestreden gaan worden. Voor het hele gebied is een vooraf vastgelegd behandelplan gemaakt. De behandeling tegen de eikenprocessierups is met een natuurlijk bestrijdingsmiddel. De eikenprocessierups kan in de zomerperiode voor veel overlast zorgen. De......

 • Regelmatig voeren we grote of kleine werkzaamheden uit rond bomen en groenvoorziening in onze Gemeentes. Hierbij hebben we afgesproken dat we het hierbij gegenereerde afval zoveel mogelijk weer verwerken tot herbruikbare massa. Mooi voorbeeld is snoeiwerk in de Gemeente Gilze Rijen dat begin dit jaar......

 • Vanaf dinsdag 8 januari 2019 wordt begonnen met de kap van 86 kastanjes aan de Mary Zeldenrustlaan te Gilze Rijen. Gedurende de werkzaamheden zal er sprake zijn enige verkeersoverlast. Om verkeer maar ook het werk in goede banen te leiden zijn verkeersregelaars aanwezig. Wij vragen......

 • Begin 2019 zal begonnen worden met werkzaamheden langs de wegtrajecten Lijndonk, Klein Zwitserland en Broekstraat in Gilze Rijen. Hierbij worden de bomen en groenstroken o.a. langs het talud van het viaduct A58 aangepakt. Onderdeel is het dunnen van de groenstroken met als doel de groendiversiteit......

 • Op maandag 5 november 2018 wordt begonnen met groot onderhoud van de bomen langs het traject Molenschot – Bredaseweg. Een aantal bomen zal verwijderd gaan worden. Dit moet gebeuren om andere beplanting meer licht te geven. De bomen die nu gerooid gaan worden zijn uitgebreid......

 • Op maandag 15 oktober a.s. gaan we starten met het snoeien van bomen in de wijk Strijpakkers in Gilze. Op de bijgevoegde tekeningen is te zien welke bomen gesnoeid gaan worden. Uiteraard proberen we de overlast tot een minimum te beperken, echter enige overlast is......

 • Vandaag is begonnen met werkzaamheden rond het Kleine Vospad in Rijen. Hierbij worden bomen en begroeiing aangepakt zodat als eindresultaat gezond groen toekomst bestendig is gemaakt. Bij het werk, in vaktermen een dunning genoemd, worden alle bomen gecontroleerd op schade en conditie. Niet gezonde delen......

 • Begin september is begonnen snoeiwerkzaamheden in het buitengebied van Gilze Rijen. Door omstandigheden zijn deze werkzaamheden tijdelijk stilgelegd. Eind Oktober worden de nog uit te voeren trajecten afgewerkt. Hierbij wel opgemerkt dat de geplande werkzaamheden op de Bredasedijk en Molenakkerweg geen doorgang zullen vinden....

 • In overleg met omwonenden en Natuur- en Landschapsvereniging Gilze en Rijen (NLGR) heeft de gemeente een beplantingsplan voor het ‘Parkdeel Centrumplan Gilze’ opgesteld. Het beplantingsplan versterkt de kwaliteit van de groene zone rondom het Parkdeel en geeft bomen de ruimte om te groeien. Om dit......

 • Op maandag 3 september j.l. zijn wij gestart met het snoeien van bomen in het buitengebied van Gilze Rijen....

 • Als onderdeel van boomonderhoud in Rijen gaan de komende periode een aantal bomen gerooid worden. Leibeemd – naast nr 27 – 2 x Esdoorn Leibeemd – t.h.v. nr 36 – 1 x Sorbus Leibeemd – t.h.v. nr 54 – 1 x Sorbus Hoekse 6 –......

 • A.s. maandag 9 juli 2018 worden een aantal bomen gerooid in Molenschot. Langs de Veenstraat worden een 5 tal bomen verwijderd. Hiervoor zal de Veenstraat gedurende de dag van 7.30 uur tot 15.00 uur afgesloten zijn. Wij verzoeken omwonenden hiermee rekening te houden....

 • U heeft het wellicht eerder deze week in de landelijke pers al kunnen lezen. Door het aanhoudend warme weer is er een explosieve ontwikkeling van de eikenprocessierups. De situatie is zodanig ernstig dat de ABG-Gemeenten besloten hebben tot extra bestrijdingsmaatregelen. Reeds op 23 april hebben......

 • Elk voorjaar besteden we binnen woongebieden aandacht aan het bestrijden van bladluis. De bladluis komt vooral voor in linden, eiken en esdoorns. Luizen veroorzaken overlast voor de omgeving. De ‘plak’ de door de luizen geproduceerd wordt geeft problemen op geparkeerde auto’s, het straatmeubilair en de......

 • In de komende periode zal in de ABG-Gemeentes de eikenprocessierups bestreden worden. Er gaat gewerkt worden volgens een vooraf vastgelegd behandelplan. De behandeling is middels een natuurlijk bestrijdingsmiddel. De eikenprocessierups kan in de zomermaanden voor veel overlast zorgen. De haren van de volwassen rups veroorzaken,......

 • Voorzichtigheid is de moeder van de porseleinkast. Hetzelfde geldt voor het vroeg in het voorjaar uitvoeren van boomonderhoud. In de Gemeente Rijen zijn we deze week begonnen met het dunnen van de bossen rond de sportvelden. Vooraf aan de start van het werk is er in......

 • We willen bosonderhoud uitvoeren in de houtsingels rondom de sportvelden. Op de tekening is een globale weergave te zien...