Gilze en Rijen

Boomonderhoud in Gilze en Rijen

  • Begin 2019 zal begonnen worden met werkzaamheden langs de wegtrajecten Lijndonk en Klein Zwitserland in Gilze Rijen. Hierbij worden de bomen en groenstroken o.a. langs het talud van het viaduct A58 aangepakt. Onderdeel is het dunnen van de groenstroken met als doel de groendiversiteit te......

  • Op maandag 5 november 2018 wordt begonnen met groot onderhoud van de bomen langs het traject Molenschot – Bredaseweg. Een aantal bomen zal verwijderd gaan worden. Dit moet gebeuren om andere beplanting meer licht te geven. De bomen die nu gerooid gaan worden zijn uitgebreid......

  • Op maandag 15 oktober a.s. gaan we starten met het snoeien van bomen in de wijk Strijpakkers in Gilze. Op de bijgevoegde tekeningen is te zien welke bomen gesnoeid gaan worden. Uiteraard proberen we de overlast tot een minimum te beperken, echter enige overlast is......

  • Vandaag is begonnen met werkzaamheden rond het Kleine Vospad in Rijen. Hierbij worden bomen en begroeiing aangepakt zodat als eindresultaat gezond groen toekomst bestendig is gemaakt. Bij het werk, in vaktermen een dunning genoemd, worden alle bomen gecontroleerd op schade en conditie. Niet gezonde delen......

  • Begin september is begonnen snoeiwerkzaamheden in het buitengebied van Gilze Rijen. Door omstandigheden zijn deze werkzaamheden tijdelijk stilgelegd. Eind Oktober worden de nog uit te voeren trajecten afgewerkt. Hierbij wel opgemerkt dat de geplande werkzaamheden op de Bredasedijk en Molenakkerweg geen doorgang zullen vinden....

  • In overleg met omwonenden en Natuur- en Landschapsvereniging Gilze en Rijen (NLGR) heeft de gemeente een beplantingsplan voor het ‘Parkdeel Centrumplan Gilze’ opgesteld. Het beplantingsplan versterkt de kwaliteit van de groene zone rondom het Parkdeel en geeft bomen de ruimte om te groeien. Om dit......

  • Op maandag 3 september j.l. zijn wij gestart met het snoeien van bomen in het buitengebied van Gilze Rijen....

  • Als onderdeel van boomonderhoud in Rijen gaan de komende periode een aantal bomen gerooid worden. Leibeemd – naast nr 27 – 2 x Esdoorn Leibeemd – t.h.v. nr 36 – 1 x Sorbus Leibeemd – t.h.v. nr 54 – 1 x Sorbus Hoekse 6 –......

  • A.s. maandag 9 juli 2018 worden een aantal bomen gerooid in Molenschot. Langs de Veenstraat worden een 5 tal bomen verwijderd. Hiervoor zal de Veenstraat gedurende de dag van 7.30 uur tot 15.00 uur afgesloten zijn. Wij verzoeken omwonenden hiermee rekening te houden....

  • U heeft het wellicht eerder deze week in de landelijke pers al kunnen lezen. Door het aanhoudend warme weer is er een explosieve ontwikkeling van de eikenprocessierups. De situatie is zodanig ernstig dat de ABG-Gemeenten besloten hebben tot extra bestrijdingsmaatregelen. Reeds op 23 april hebben......