Eikenprocessierups zorgt voor overlast.

Eikenprocessierups zorgt voor overlast.

In aanloop naar de zomerperiode loopt de temperatuur op en kleurt de natuur weer groen. Dit is ook het geval met de binnen de ABG gemeentegrenzen aanwezige eikenbomen. Vervelend is wel dat hierbij ook overlast van de eikenprocessierups kan ontstaan. Voor ons een aanleiding om de nodige informatie te delen, met het advies extra alert te zijn op de aanwezigheid van deze overlast brenger.

Wat is de eikenprocessierups?

De eikenprocessierups is de larve van de nachtvlinder. Deze vlinder legt haar eitjes vanaf het najaar in de top van de eikenboom. Vanaf april komen de eitjes uit en komt de rups tot ontwikkeling. Hierbij vormen de jonge en verse eikenblaadjes het ideale voedsel. Juist deze periode (april tot en met eind juni) waarin de rupsen een aantal keren vervellen levert de meeste overlast. Met name de laatste fase waarin de rups brandharen ontwikkeld geeft veel klachten. De brandharen hebben weerhaakjes en kunnen makkelijk in de huid dringen waar een allergische reactie kan ontstaan. Vanaf juli verpoppen de rupsen tot nachtvlinders en is de overlast wel beduidend minder maar niet helemaal weg. De in eikenbomen achtergebleven nesten zitten nog steeds vol met de huidresten en brandharen en deze hebben hun vervelende werking nog niet verloren.

Hoe te herkennen?

Eikenprocessierupsen komen alleen in eikenbomen voor en de nesten zijn makkelijk te herkennen. Ze bivakkeren vaak op de stam of een dikke tak in grote, pluizige klonten spinsels van vervellingshuiden, brandharen en uitwerpselen (zie foto). Vanuit deze nesten gaan de rupsen ’s nachts in processie op zoek naar voedsel in de toppen van de boom. Soms ook kun je aan kaal gegeten takken zien dat in de boom de rups actief is.

Wat zijn de risico’s?

Het is aan te raden om gedurende deze periode afstand te houden van eikenbomen. Ook adviseren wij om uw hond aangelijnd en uit de buurt van de eikenboom te houden. Een leuke picknick onder de boom is niet aan te raden, ook al ziet u niet direct of een nest aanwezig is. Laat kinderen niet spelen in zandgebieden in de directe omgeving van eikenbomen. De brandharen kunnen verwaaien in het gebied rond de aangetaste bomen en ook na de zomer periode nog voor overlast zorgen.

Als je een nest in een boom ziet raak de rups of brandharen niet aan. Gebeurt dit toch ga dan niet krabben of wrijven maar spoel de huid of ogen goed met water. Was zo nodig de kleren op ten minste 60°C. Klachten verdwijnen normaliter na 2 weken. Insmeren met een verzorgende crème kan verlichting geven.

Wordt er bestreden?

De eikenprocessierups is in het voorjaar binnen ABG Gemeenten bestreden op risico plaatsen. Deze bestrijding is geenszins een zekerheid dat de eikenprocessierups niet alsnog voor overlast kan zorgen. Respecteer daarom de hiervoor gegeven aanwijzingen. Zo voorkomt u onnodige overlast.

Voor verdere informatie verwijzen we naar de informatie folder van het RIVM en de speciale eikenprocessierups website van de GGD.

Naar website GGD eikenprocessierups >