Groot onderhoud ’t Zand in Alphen-Chaam

Groot onderhoud ’t Zand in Alphen-Chaam

Op maandag 18 maart a.s. zal gestart worden met uitgebreid groen onderhoud in villapark ’t Zand in Alphen-Chaam. De onderhoudswerkzaamheden betreft het verwijderen van bomen, een dunning van bomen en groenstroken, alsmede uitgebreide snoeiwerkzaamheden.

Er is het nodige aan stormschade in de wijk ontstaat waarbij met name oudere bomen voor problemen zorgen. Deze gaan nu vervangen worden door jongere aanplant. Ook zal er gekeken worden naar de verschillende bosvakken om daar middels dunning de schade risico’s verreweg te verminderen.

Duur van de werkzaamheden zal circa 3 weken zijn. Aan de Zandstraat zijn ook andere werkzaamheden gaande, dus hiermee zal rekening gehouden worden inzake bereikbaarheid van de wijk en direct aangelegen woningen. Overlast kan er mogelijk zijn, maar uiteraard we proberen dit zoveel mogelijk te beperken.

Op de onderstaande kaarten zijn de uit te voeren werkzaamheden gedetailleerd weergegeven.