Grootonderhouden Alphen-Chaam

Grootonderhouden Alphen-Chaam

Maandag 18 maart – aanvang snoeiwerkzaamheden, diverse locaties.

De komende weken worden in Alphen-Chaam de nodige werkzaamheden uitgevoerd in het kader van boomonderhoud en groeiverbetering. De werkzaamheden betreffen snoeiwerkzaamheden op een aantal locaties, het kandelaberen van een aantal linden op de begraafplaats en het rooien van een aantal bomen op diverse locaties. Een overzicht van de werkzaamheden en de voorgenomen uitvoeringsdata:

  • Donderdag 21 maart – rooien van bomen, diverse locaties.
  • Maandag 25 en dinsdag 26 maart – Stobben frezen, afvoeren afval aanvullen van de gaten.
  • Maandag 25 en dinsdag 26 maart – Kandelaberen linden op de begraafplaats.

Uiteraard proberen we gedurende de werkzaamheden eventuele overlast tot een minimum te beperken.

In deze PDF kunt u de opgave van alle locaties zien.