Onderhoud Lijndonk, Klein Zwitserland en Broekstraat

Onderhoud Lijndonk, Klein Zwitserland en Broekstraat

Begin 2019 zal begonnen worden met werkzaamheden langs de wegtrajecten Lijndonk, Klein Zwitserland en Broekstraat in Gilze Rijen. Hierbij worden de bomen en groenstroken o.a. langs het talud van het viaduct A58 aangepakt. Onderdeel is het dunnen van de groenstroken met als doel de groendiversiteit te stimuleren. Daarnaast worden overhangende bomen en struiken gesnoeid.

Onderhoud met het doel te optimaliseren

Veel werk zal verzet worden. Zo worden bijvoorbeeld de bossingels uitgedund maar zal ook de Amerikaans vogelkers verwijderd worden. Deze struik/boom is een zogenaamde invasieve soort en kan, indien niet goed bestreden, een perceel volkomen overwoekeren met gevolgen voor de andere begroeiing. Beplanting draagt bij aan een prettige omgeving voor wonen en recreëren én een duurzame leefomgeving voor plant en dier. Om deze functies goed te vervullen is gekeken naar de diversiteit en opbouw van de beplanting en hoe deze geoptimaliseerd kan worden door dunning.

Hierbij worden bomen en/of struiken verwijderd zodat andere beplanting meer ruimte en licht krijgt. De aanwezige beplanting is (vaak) al heel gevarieerd en dat willen we nog meer versterken. We streven naar een opbouw van bomen niveau, struiklaag en kruidlaag op de bodem waarbij het mooie natuurlijke karakter en de biodiversiteit versterkt wordt.

Uitvoering van de werkzaamheden

Vanaf 9 januari 2019 worden de werkzaamheden uitgevoerd door Boomrooierij Weijtmans. Bij de werkzaamheden nemen we vanzelfsprekend alle maatregelen om de veiligheid voor de gebruikers van het gebied te waarborgen. Misschien ten overvloede vragen wij u tijdens de werkzaamheden het gebied niet onnodig te betreden en afstand te houden tot de werkzaamheden.

Op de hieronder afgebeelde perceelkaarten is in rood aangegeven welke groengebieden aangepakt gaan worden.

Download de Nieuwsbrief van de Gemeente Gilze Rijen inzake dit project:

Download hier de Nieuwsbrief Dec 2018 omgeving Lijndonk start bosonderhoud door op deze link te klikken