Bomen snoeien

Het snoeien van bomen is een belangrijk onderdeel van het boombeheer. In Nederland is de boomeigenaar verantwoordelijk voor de boom. Dit betekent dat de boomeigenaar moet zorgen dat er geen risico’s zijn voor de openbare ruimte en aangrenzende percelen. Omdat bomen vaak op plaatsen staan waar deze niet “vrij” uit kunnen groeien moeten wij snoeien.

Gedurende het jaar vindt op meerdere plekken binnen de ABG-gemeenten snoeiwerk plaats.

 

Inventarisatie

 

Voordat snoeiwerk uitgevoerd gaat worden is het eerst belangrijk te inventariseren wat er moet gebeuren en welk werk de meeste prioriteit heeft. Binnen het boomonderhoud programma noemen wij deze opname de 0-meting.

 

Snoeien

 

Het snoeien van bomen heeft de volgende doelstellingen:

 

Begeleiden van de boom naar een volwassen stadium. Dit noemen we begeleidingssnoei. Tijdens deze fase wordt gesnoeid in de tijdelijke kroon. De tijdelijke kroon bestaat uit alle takken die geleidelijk weggenomen worden om zo de takvrije stam te vormen. Alle takken die lager zitten dan de uiteindelijke takvrije stamlengte behoren tot de tijdelijke kroon (voor een jonge boom kunnen alle takken dus tot de tijdelijke kroon behoren). Het wegnemen van die kroon gebeurt in verschillende fasen en gespreid over verschillende jaren. De takken van die tijdelijke kroon zitten op de plaats waar de takvrije stam zal komen. In tegenstelling tot de definitieve of blijvende kroon die boven de takvrije stam altijd aanwezig zal zijn in de volwassen boom.

 

    • Zorgen voor een veilige situatie door het wegnemen van afgestorven takken en (potentiële) mechanische problemen.
    • Creëren van voldoende vrije ruimte boven voet- en fietspaden en rijbanen, zodat weggebruikers veilig doorgang hebben.
    • Verwijderen van takken tegen gebouwen, lichtmasten, verkeersborden en ander meubilair in de openbare ruimte.

 

Het snoeiprogramma als onderdeel van het boombeheer betreft uitsluitend elementen zoals hierboven beschreven. Als u last heeft van een boomtak die over uw tuin hangt, vallend blad/vruchten, lichtgebrek of andere zaken dan dient u hierover contact op te nemen met uw gemeente. We verwijzen u hiervoor naar de desbetreffende contactpagina’s:

 

Alphen Chaam

Baarle Nassau

Gilze Rijen

 

Ook kunt u voor meldingen aan uw Gemeente gebruik maken van de Buiten Beter app.