Baarle-Nassau Tag

Vanaf maandag 29 oktober worden er snoeiwerkzaamheden uitgevoerd in het buitengebied van Baarle-Nassau. Volgende onderstaand schema zal dit onderhoudswerk aangepakt gaan worden waarbij een hoogwerker en ander materiaal ingezet zal worden. Uiteraard zal geprobeerd worden de overlast tot een minimum te beperken. Het kan echter wel...